×
Okul Sporları Şubesi Görev Yetki ve Sorumlulukları


GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR FAALİYETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OKUL SPORLARI ŞUBESİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Okul Sporları Şubesi Müdürlüğü
Okul Sporları Şubesi Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
a) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları resmi spor yarışmalarını düzenlemek ve yönetmek,
b) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında spor faaliyetlerinin yayılıp, yaygınlaştırılması ve yönlendirilmesini sağlamak,
c) Yıllık faaliyet programının hazırlanmasında, Federasyonlarla, ilgili kurum ve Kuruluşlarla gereken koordineyi kurmak, planlanan hizmetlerin hedefine ulaşmasını sağlamak,
ç) Yarışmalarda derece alan kurum ve sporcu öğrencilere verilecek ödülleri belirlemek,
d) Yarışmaların amatörlük ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, disiplin ve eğitim kavramının zedelenmemesi için gerekli önlemleri almak,
e) Yurt içerisindeki yarışmalar sonunda derece alan sporcu ve okulların Uluslararası Okul Spor Federasyonu (ISF) program ve statüsüne düzenlenecek Uluslararası yarışmalara katılımları için gerekli koordinasyonu sağlamak,  
f) Okul spor faaliyetleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
g) Şube ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
ğ) Daire Başkanı tarafından verilecek benzer görevleri yapmak.

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
Tel:+ 90 312 596 60 00 Faks: + 90 312 596 60 10
2013 © Tüm hakları saklıdır.
designed by Saldemsoft

Ziyaretçiler


Online Ziyaretçi : 73
Toplam Ziyaretçi : 22234982