×
Daire Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Spor Faaliyetleri Dairesi BaşkanlığıDaire Başkanlığının Görevleri
Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:
1) Doğu ve Güneydoğu Anadolu, bölgesel ve ulusal spor oyunları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak
2) Federasyon başkanlıklarınca yurtiçi ve yurtdışında yapılan uluslararası müsabakalar sonunda hazırlanan değerlendirme formlarını toplamak, 
3) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun sekretaryasını yapmak,
4) Bağımsız spor federasyon başkanlıkları ile Genel Müdürlük arasında koordinasyonu sağlamak,
5) Yeni federasyon kurulması, bağlı ve bağımsız spor federasyon başkanlıkları seçimiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
6) Bağımsız spor federasyonu başkanlıklarında çalışan genel müdürlük personellerinin yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda görevlendirilmesi ile ilgili onayları almak,
7) Yabancı uyruklu antrenör ve sporcuların oturma izinleri ile vatandaşlık iş ve işlemlerini yürütmek,
8) Bağımsız Spor Federasyonu Başkanlarına ve uluslararası federasyonların üst kurullarında görev yapan kişilere gri pasaport verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
9) Bağımsız spor federasyonlarının yurtdışı müsabakalarına genel müdürlük gözlemcisi olarak katılan personellerin onaylarını almak,
10) Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle ilgili esaslar çerçevesinde koordinasyon hizmetleri yürütmek,
11) Bağımsız Spor Federasyonu Başkanlıklarında çalışan Genel Müdürlük Personeline “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği” hükümlerini uygulamak,
12) Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarına spor yapma imkanı sağlamak amacıyla kurulan ve Bakanlıkça fahri temsilcilik verilen Avrupa Türk Spor Birliği ile koordine kurmak,
13) Bağımsız Spor Federasyonları Başkanlıklarının bütçe, muhasebe ve ödenek ile ilgili tüm iş ve işlemlerini yapmak,
14) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki spor faaliyetlerine ilişkin görev ve hizmetleri yürütmek, Okul Sporları Faaliyetleri Yönetmeliğine göre yarışmalar düzenlemek,  söz konusu faaliyetlerin gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli tedbirleri almak,
15) Okullararası yurtdışı spor faaliyetlerinde koordinatörlük görevini yapmak,
16) Görev alanına giren konularda Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak,
17) Spor Bilgi Yönetimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
18) Faaliyetlerin geliştirilmesi, Genel Müdürlüğümüz ile Federasyon Başkanlıkları arasında koordinasyonun sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan yönetmelik, talimat ve yönergeleri hazırlamak,
19) Birim ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
20)Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yapmak,
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
Tel:+ 90 312 596 60 00 Faks: + 90 312 596 60 10
2013 © Tüm hakları saklıdır.
designed by Saldemsoft

Ziyaretçiler


Online Ziyaretçi : 72
Toplam Ziyaretçi : 22234980