×
Sağlık Raporu Hakkında

Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının nasıl düzenleneceği, Sağlık Bakanlığı'nın Nisan 2017 tarihli Sağlık Bakanlığı "Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar" içerisinde belirtilmiştir.

Sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler;
1-“Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun (Sağlık Bakanlığı EK-7) sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca  temin edilip doldurulması, (EK-7 form hekimde kalacaktır.)
2-Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine müracaat edilmesi, “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nun (Sağlık Bakanlığı EK-6) hekimden alınması,
3-Spor Genel Müdürlüğü "Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi gereğince lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK.5) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.

Bahse konu genelge ve ekler aşağıdadır.


Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
(EK-7) KİŞİYE AİT SAĞLIK BİLGİ FORMU
(EK-6) DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU FORMU


Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
Tel:+ 90 312 596 60 00 Faks: + 90 312 596 60 10
2013 © Tüm hakları saklıdır.
designed by Saldemsoft

Ziyaretçiler


Online Ziyaretçi : 65
Toplam Ziyaretçi : 22234968